קונטרס יט — ניקוד סופרים

ראה גי"ת ) ; וָאֶשְׁקֳלָה — חטף קמץ שבקו"ף מורה על הגייה המשמרת את גון התנועה האחורית שביסוד השווא, שמוצאו מן וָאֶשְׁקֹל . הרי זה חטף קמץ אטימולוגי, המשמר את התנועה המקורית, האטימולוגית, ומשנה על פיה את ההגייה . תיבה זו היא אפוא זמורת זר בקרב שאר הדוגמאות כאן . עליה לא ניתן לומר את שנאמר על חברותיה ( להלן שו' 17 ) , שהסימון נתון בידיו של הסופר . הדעת נותנת שהתיבה נוספה בידי מעתיק בלתי-טברני שלא הכיר את משמעותו המיוחדת של חטף קמץ שלפני גרוניות, ולא היסס להוסיף מדעתו דוגמאות שבעיניו הן מאותו סוג . ואכן אין כנגדה בקבוצת התיבות המקבילות להלן . 9 הקֳערה ] אין כנגדה מקבילה בין המנוקדות בשווא רגיל ( להלן שו' 14 ) , כנראה משום שנוספה באיחור . 12 אין—קורים ] סופרים אלה אינם מנקדים חטף קמץ בתיבות האמורות, ואף על פי כן הגיית השווא הנע בפיהם אותה הגייה היא, שכן השווא סמוך לעיצור גרוני שבקמץ, והרי זה כאילו נכתב חטף קמץ . לכן נאמר ( שו' 17 ) שבתנאים אלה הרשות נתונה בידי הסופר אם לסמן חטף קמץ או שווא רגיל . 13 ונסחי ישרים ] ויש נסחי ישרים ( ראה לעיל הפירוש לשו' 4 ) שאף בהם מנוקד כך . 14 כגון ] הרי אל...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית