קונטרס יז — שווא לְיִשראל

2 לְיִשׂראל, בְיִשׂראל ] תיבות אלה נקרות בכ"י קהיר לנביאים למעלה ממאה פעמים, וכולן, על פי בדיקתו של ייבין ( שם ) בחיריק במילית היחס וביו"ד נחה . לְיִצחק ] רק פעם אחת מזדמנת תיבה זו בכ"י קהיר — יהו' כד, ד, וניקודה לְיִצְחָק . אין תיבה זו מנויה בכלל שבנוסח ב', ואולי משום כך ננקדה שלא על פי בן נפתלי . ואפשר שמכאן סיוע לסברה שכ"י קהיר ננקד באופן שיתאים לגרסאות בן נפתלי ב"כתאב אל כׄ לף", ומכיוון שהתיבה לא נזכרה שם ננקדה כדרכה . ואולי אינה אלא סטייה מדרכו של בן נפתלי בכ"י קהיר ( ראה להלן ) . 3 בְּיִזרעאל ] שמונה פעמים בכ"י קהיר, וכולן, בעדות ייבין ( שם ) , בניקוד בִיזְרעאל . לְיִזרעאל ] בהיקרותה היחידה בכ"י קהיר מנוקדת היא לְיִזרעאל — סטייה מדרכו של בן נפתלי . לְיִראה ] פעמיים בכ"י קהיר ( מל"א ח, מג ; יר' לב, לט ) , ושתיהן בניקוד לִיראה . בְּיִראה ] יחידאית במקרא, ואינה בכ"י קהיר לאששה . 4 בְּיִקרותיך ] אמנם אינה נזכרת בכלל שבנוסח ב', אבל היא נמנית בפרטי החילופים ב"כתאב אל כׄ לף" . וגרסת בן נפתלי בתיבה זו נשתרבבה לנוסחים טובים של מקרא, עיין מ"ש לתה' מה, י . ועוד עיין או"א-פר, § 216 , ועל כך ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית