קונטרס יג — ניקוד אהח"ע

8 יסוד—ועשרים ] השווה קונטרס ט, נוסח א', שו' 19 . 9 וחמשה עדופים ] חמש האותיות העדופות, היתרות — מנצפ"ך הסופיות . סך כל האותיות הוא אפוא 27 , כנאמר במפורש בקונטרס ט, נוסח א', שו' 16 — 18 , וראה גם בקונטרס ח . 10 כל אחד ] כל אחת מ- 22 האותיות . מכאן הוא עובר לדון באותיות האלפבית כולן . 13 — 14 ולמלך—נמסרים ] כל אחת מאותיות האלפבית נקשרת לתנועה ( "מלך" ) אחת . 19 באִי ואוֹואוּ ] כך ניקדנו על פי סדרן של תנועות אלה בקונטרס יא, נוסח א', שו' 17 — 20 , ומעין כך אף התוספת על פי פ 2 ונוסח ב' שם . 20 מבוארים ] שנתבארו ודובר בהם למעלה, וייזכרו גם להלן שו' 39 . 21 — 22 נבדלים—כתרים ] אותיות אהח"ע נבדלות מכל שאר האותיות בתכונתן לנחול דרך שיטה שני סימני ניקוד . שאר האותיות עשויות אף הן להינקד בחטפים, אך לא דרך שיטה ואין זו תכונתן הקבועה . 24 מימינים ומשמאלים ] דה"א יב, ב . — כתובים זה ליד זה, ימין ושמאל . וראה לעיל שו' 5 . 10 וכל חב ♦ ועשרים ] חב : ועש' חק 15 נזכרים ] חק : נִכָּרים חב 17 בשלש חב ♦ נקודות ] נקו' חק , נקֻדּות חב 18 נקודות ] נקוד' חק , נקדות חב ♦ נִכָּרים חב 19 באִי ואוֹואוּ ] באי ואו ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית