קונטרס יב — סדר שווא

7 וַיִּשְׁלְחוּ—וַיִּפְתְּחוּ ] ברוב הדוגמאות שני השוואים לפני עיצור גרוני, ורק באחת לא כן — וַיִּקְבְּרוּ ( והיא מצויה בכל כתבי היד כולם ) . נגרר אחר מוקדו העיקרי שלקונטרס — שווא לפני עיצורי הגרון — ולפיכך הִרבה בדוגמאות ממין זה, אך לא נהג כך במקומות אחרים, כגון להלן שו' 9 . 9 בְּבוֹא—בְּקֶרֶב ] כל הדוגמאות בשווא בבי"ת רישית, ברובן כמילית יחס ורק בשתיים ( בְּנֵי, בְּרָכָה ) כבי"ת שורשית . 10 תפול מיוחדת ] תזדמן ( בבואת הערבית وقع ) יחידה . 11 כמות ] ̣ wayyavrek ̠ , wayyivrå , wayədabber , wayyimz ̣ å , wayyiqrå , wayyišlah . 12 וכאשר תהיה ] כאן נפתחים שמונת הכללים שבקונטרס, וזה כלל א' . בפתחה קטנה ] סתם "פתחה קטנה" הריהי סגול . כך מצינו למשל בקונטרס יא, נוסח א', שו' 13 , וכך גם במקורות אחרים, במסורה ובמדקדקי ימי הביניים, למשל או"א-פר, § 256 ; מחברת מנחם, עמ' 4 א, ועוד . בעקבות שימוש זה אכן פירשו כך בער ( בו"ש, עמ' 12 הערה b ) , ילין ( תולדות, עמ' 19 ) , ואף ילון ( הליכות, עמ' כז, צד—צה ) . ואולם אין פירוש זה הולם את העניין כאן, שכן לפיו חובה להניח שינוי איכות הנגרם על ידי הגעיה, שבהיע...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית