קונטרס יא — התנועות ושמותיהן

12 מגדת נכוחה ] הגויה בדרך ישרה . אפשר שיש כאן ניגוד אל הקמץ הקָבוץ בפה, כלומר, הפתח ישר הוא, שטוח . 13 פתחה קטנה ] סגול . 14 כל—מבינה ] על דרך הכתוב "פתח דבריך יאיר מבין פתיים" ( תה' קיט, קל ) . זו התנועה היחידה שאין בה רמז לא להגייתה ( כשתי הראשונות ) ולא לסימנה ( כרוב הבאות ) . ואפשר שראשיתו של פסוק זה ( "פתח" ) מרמזת על התנועה . 15 קמצה קטנה ] צירי . 16 מכונה ] מקומהּ, יסודהּ . וכך ניקד ל 1 ( אמנם בלי מפיק ) . אפשר לקרוא גם מְכֻנָּה, כלומר, קמצה קטנה קרויה "שתי נקודות" ( ראה קונטרסים יג, לט, מ ) , והוא כינוי שכיח לתנועה זו, ובערבית "נקטתין" . 17 — 18 נקודה—מונחת ] חיריק, שנקודתו מונחת לבדה בתחתית האות . כך יוצא גם מן ההמשך, שאין בו אִי ( ולא כפי שהביא בער [ בו"ש, עמ' 11 , הערה e ] ) , וגם מגרסת כתבי יד רבים "לבדה מתחת" . 19 — 20 וששית—האמצעית ] למרות גרסתם של כתבי היד המזרחיים "האמצעות" ( ל 1 אף מנקד הָאֶמְצָעוֹת ) החרוז הוא שמצדיק את גרסת כתבי היד האחרים "האמצעית" . אין ספק שהכוונה לתנועת אוּשנקודתה אמצעית היא ( ולא כגרסת כתבי היד המזרחיים "אי" ) . אשר לתנועה השישית הריהי אוֹ ( ול...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית