קונטרס ז — הדא מסורתא — סכום הפסוקים

הדא מסורתא — סכום הפסוקים 157 העתקה אחרת נעשתה בשנת 1940 בידי ב"מ לוין ( אוצר, עמ' 85 — 86 ; ציונה : ל"ג ) , ולא ציין את מקור העתקתו . בהערה שם ( הערה ד ) ציין לנוסחים ידועים מקבילים של הקונטרס הזה ( עבריים וארמייים בלא הבחנה ) אך לא פירש מניין העתיק . נראה מתוך גרסאותיו ששאב משני מקורות : ממקראות גדולות ונציה רע"ו—רע"ח, שהועתק כידוע מכ"י ב ( ראה דקה"ט, עמ' 53 — 54 ) , ומהעתקתו של נויבאואר הנ"ל ( נוי' 1 ) . מובן מאליו שכיסוד לנוסחנו לא שימשו ההעתקות מכלי שני, אלא אחד מכתבי היד המקוריים, הטוב שבהם, לרוב הוא רו , וכ"י עב קרוב לו ביותר . ואולם בחילופי הנוסח הבאנו גם גרסאות מעניינות של שתי ההעתקות ( נוי' 1 , ל"ג ) . * לנוסח העברי יש בידינו 11 מקורות, בהם תשעה כתבי יד, והם : הא ע 15 ע 16 ק 2 וט 2 פמ 1 פ 2 במ 9 כ 29 , ועוד שתי העתקות — קיר' , נוי' 2 . הא הוא כ"י האלֶה ( Halle ) של ספר "אכלה ואכלה", שאותו פרסם פ' דיאז אסטבאן ( או"א-אס ) בשנת 1975 , אך לא פרסם מתוכו את נוסח קונטרס זה, המצוי בסוף חלקו השני של כתב היד . ב' אונייבני פרסם בשנת 1995 את החלק השני של כתב היד ובו גם תצלום הנוסח של קונ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית