קונטרס ו — פירוש סתרי המקרא

פירוש סתרי המקרא 151 מוצג כאן היטב, ואפשר גם עקרון ה"דעה", שאף הוא אחד מעקרונות הלימוד של הקראים ( ראה דותן, בן-אשר, עמ' 24 — 28 ) , מסתתר בביטוי "יחקור ויחפש בדעה שלמה" ( נוסח א', שו' 13 ) . דברים אלה מתבהרים ביותר אם נשווה אותם לדבריו של החכם הקראי קרקסאני ( אלאנואר, א, עמ' 128 ) , כפי שתרגמם קלאר ( מחקרים, עמ' 309 הערה 202 ) : "לא נפלאת היא ממך ( דב' ל, יא ) , כלם נכוחים למבין ( מש' ח, ט ) [ . . . ] באמרו שהתורה ברורה היא ולא נסתרת על כרחך רצה לומר שאם תחפש בחיפוש נכון שלא תתערב בו נטיית הלב ואם תשתמש בהיקש לפי דרכו, תתגלינה לך אמיתות המצוות ולא ייסתר ממך דבר" . גם אזהרת המחבר מפני נטייה אחרי השררה ואחרי הרבים לרָעוֹת ( שו' 13 ) מרמזת כנראה לרבניים, שהם הרבים ובידיהם השררה, ויש להיזהר מפניהם ומפני דרכם . החשש שמא "חלילה" דברי התורה סתומים הם הריהו הפך התפיסה הרבנית, שחוקי התורה אינם מפורשים כל צורכם בכתב ובלא התורה שבעל פה אין להבינם . וכך אמר על כך ר' אברהם אבן עזרא ( בהקדמה לפירושו על התורה, הדרך הב' ) : "שלא תמצא בתורה מצוה אחת בכל צרכיה מבוארה" . נראה אפוא שמחברו של קונטרס זה נו...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית