קונטרס ה — סוד התיבות — קרי וכתיב

6 מהם—אחר ] יש מהן הכתובות באות אחת ונקראות באות אחרת, כלומר, יש בהן כתיב וקרי . סוג זה יידון במחצית השנייה של הפרק, להלן שו' 28 ואילך . גרסת "ונקראים" או כיוצא בה בלשון רבים מצויה רק במקצת כתבי היד, אך אין ספק שהיא הראויה . 7 ומהם—בכתב ] יש מהן תיבות המתחלפות בכתיבן, בכתיב אימות הקריאה . "שווים בלשון" — שוות בהגייה, ומתוכן יש שוות-משמע ושונות-משמע ( ראה להלן שו' 20 ) . 8 כמות ] הכתובים שלהלן באים להדגים את הסוג השני — חילופי כתיב, ובכולם תיבות שוות-צורה והגייה ושונות-כתיב, מהן שוות-משמעות ומהן שונות-משמעות . ששת הצמדים הראשונים מדגימים חילופי א / ה : שלוש פעמים לסירוגין קודם הכתיב בה"א ושלוש פעמים לסירוגין קודם הכתיב באל"ף . לאחר שתי דוגמאות של חילופי ה / ו בכתיב כינוי הנסתר ( שו' 14 — 15 ) חזר והביא שני צמדים של חילופי א / ה בשמות פרטיים, אחד בהקדמת אל"ף ואחד בהקדמת ה"א ( ויש חילופי נוסח בין כתבי היד בנדון זה ) . אין בהקדמת אות זו או זו כדי ללמד על הכתיב היסודי העדיף בעיני המחבר . 9 יִקְרָה ] משמעו שונה מקודמו . 10 יִקָּרֵא ] משמעו שונה מקודמו . 12 הֲלוֹא ] כאן ההבדל אינו מינימלי . י...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית