קונטרס א — פתיחה בשבח התורה

7 יומרך ] יֵרַך . והוא פועל תנייני גְזור שם העצם המקראי "מֹרך" בלבבם ( וי' כו, לו ) . בכ"י א הנוסח "ירך", והוא כנראה תיקון . 8 הונו יבורך ] בעל מחת"ג נרתע מפני רעיון זה ושינה את הנוסח "תלמודו לעד מבורך" . 9 וללהג ספרים ] חיבור "להג" אל "ספרים" על פי קה' יב, יב . משמעו כאן 'שקידה על ספרים', או אפשר 'קריאה בספרים', כפירושו של ראב"ע לפסוק בקהלת על פי הערבית . כלומר, הלומד תורה אינו צריך לספרים אחרים . גרסת "סופרים" של קא לא תסכון לפירושים אלה, אלא אם כן נפרש "להג" כלשון דיבור, כלומר, דברי סופרים . זו בוודאי אינה הכוונה המקורית . 10 נוחלה—יוערך ] הנוחל ולומד את התורה יהיה לעולם בעל ערך וחשיבות . 11 מנחילה—יתברך ] מנחיל התורה, המלמד תורה לאחרים, שמו יבורך . או אפשר : הקב"ה הוא מנחיל התורה ( "שמו יתברך" הוא נושא המשפט ) . 7 דורשה—יומרך ] דורשיה לא ירך א ♦ ימרך קא מחת"ג 8 חוקריה א ♦ הונו יבורך ] תלמודו לעד מבורך מחת"ג 9 ספרים ] סְפָרִים ל 1 , סופרים קא , הרבה ויגיעת בשר מחת"ג ♦ יֻצְרָך ל 1 , יצרך קא מחת"ג , יצטרך א 10 נוחליה א ♦ לעד ] נרו סלה מחת"ג ♦ יערך קא מחת"ג 11 ומנחילה מחת"ג 96 קונטרס א...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית