2. תיאור כתבי היד

הפרק השלישי — כתבי היד 29 8 "פרוש כל דסמיך לא'ו'י'ה' ב'ג'ד'כ'פ'ת' רפה בר 7 קונטרסים א, ח, ד ; עמ' 14 א— 24 א : "פרק נאה" ; 9 קונטרס ו ; שמות מתשעה שוברים" ; קונטרסים נב, ג, ה, ט, כט, נוסח א' ( תוספת ) , י, ב ; §§ 63 — 64 ; ספרי המקרא בעברית וביוונית ( באותיות עבריות ובניקוד, כגון "יֵינִישִׁישׁ" [ = Genesis ] , "אֱקְשוֹדֿוֹש" וכו' ) ותרגום השמות היווניים ( "היות", "יציאה", "תורת כהנים" וכו' ) ; § 70 ראשיתו : שמות המחברים של ספרי המקרא ; סכום הפסוקים ; מספר השנים שלספרים ; "ועוד דע והתבונן אל התחיל המקרא בית ונשלם ה'" — מדרש על האות הראשונה והאות האחרונה שבמקרא ( ספר נחמיה ) ועל צירופיהן ; כללי הגיית "שְׁתַּיִם", ושווא שבראש התיבה ; אחרי פתח וחיריק לעולם דגש אלא אם כן הם קודמים לאות שוואית ; אותיות גדולות וקטנות ; "סוד ב'מ'ף'" — ניקוד וי"ו החיבור לפניהן ולפני שווא ; הפסוק הגדול והפסוק הקטן שבמקרא ; מילות קטנות וגדולות ; "תיקון ב'י'ה' ש'מ'ו'" ; רשימות מסורה 10 סימנים למספרים גדולים במקרא . שונות ( אלפביתות וכד' ) ; רשימות "כל לשון", "כל קריה" וכד' ; עמ' 24 א— 39 א : תרגום עברי של "כתאב אל...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית