ה. המבואות לקונטרסים

26 המבוא בן אברהם, שמהדורתו המשובחת של סקוז ( דב"א, א / ב ) עושה אותו נוח להיעזר בו . אם לא הקפדנו בספרות המסורה והלכנו גם אצל אותה המאוחרת, ודאי לקונטרסים — שמא יש בה משקעים קדומים, ויש בה כאלה — לא הפלגנו בכתבי המדקדקים הרבה אחרי זמנם, ולא השווינו מן המאוחרים יותר אלא במקרים בודדים . גם עיסוקם המועט של אלה בטעמים מְנענו מהם . במהלכו של דיון מעין זה לא תמיד ניתן לתחום תחומים ברורים ולשים גבול בל יעבור לשטחים קרובים שבשוליו . אין צריך לומר שהקבלת מקורות והשוואתם זה לזה, כשהיא מביאה לידי מסקנה, המסקנה יוצאת לשני הצדדים . הדברים אמורים גם בכתבי יד של מקרא, ובייחוד כי"ל וכתר ארם צובה, ששימשו לנו בוחן של קבע להשוואה ולביקורת . הרבה למדתי מדעותיהם של חוקרים שעסקו בבעיות שונות מתחומם של הקונטרסים . מקום שלא יכולתי לקבל דעתם השתדלתי להראות את הסיבות לכך ולהציע הסבר אחר במקום תאוריה דחויה . לא התווכחתי בדרך כלל עם מלומדים שסברותיהם נשענות על הטעויות והסילופים שבמהדורת בו"ש ואשר מהן הן שואבות את כל ביסוסן המדעי . אין צריך לומר שלא ראיתי הכרח לעצמי לסתור הצהרות בעלמא שלא היה להן יסוד משעת נתינתן...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית