ג. הסימנים

24 המבוא , מפריד בין גרסאות שונות המחליפות לֶמּה אחת וכן בין חילופי הגרסה לבין ההערות עליהם . אין הפרדה בין ציוני כתבי היד המחזיקים אותה הגרסה . ♦ מציין את סיום חילופי הגרסה וההערות ללֶמּה אחת . # מציין את חסרון התיבה או התיבות שבלֶמּה מנוסח כתב היד או כתבי היד המצוינים אחרי סימן זה . + לפני גרסה מציין שכתב היד מחזיק גם את הלֶמּה כלשונה וגם את המילה או המילים הנוספות שאחרי סימן זה . בכולהון באה אחרי גרסה במקום ציוניהם של כל כתבי היד שנכללו באפראט, להדגשה שכולם מחזיקים את הגרסה הנזכרת, על פי רוב כשיש רצון להבליט את הניגוד אל כתב יד בודד או כתבי יד מעטים המחזיקים גרסה אחרת . לדוגמה, קונטרס ט, נוסח א' : 15 עומד ] בכולהון : עומדת ל 7 ( כלומר, גרסת "עומד" מצויה בכל כתבי היד, לעומת "עומדת" בכ"י ל 7 [ שהוא כאן כתב היד היסודי ] ) . > בין שתי מילים בחילופי הגרסה מציין שהמילה תוקנה בכתב היד . לדוגמה, קונטרס ד, שו' 34 : לה > לך . / ? כשהמילה ניתנת להיקרא בשני אופנים הבאנו את הקריאה הנראית יותר לפני לוכסן ואת הבטוחה פחות לאחריו בסימן שאלה . לדוגמה, קונטרס כד, נוסח ב', שו' 13 : וכלשון / ובלשון ? ( ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית