ב. האפראט

22 המבוא מכתבי היד — בגלל קיצור בהעתקה או בגלל ליקוי טכני, קרע, כתם, טשטוש וכד' — בא תיאור גבולות הטקסט בסוגריים אחרי ציונו של אותו כתב יד . גבולות הטקסט צוינו על ידי מילה מן הפנים ולפניה מספר השורה שלה בפנים . כשהנוסח אינו שלם בכתב יד מסוים בגלל דילוג או השמטה בשעת ההעתקה, צוין החסרון רק בגוף האפראט . בהיות מקצת כתבי היד קטעי גניזה בלים, מרובים באפראט כתבי היד שלקו בפגם טכני, וגבולות הטקסט תוארו כאמור . אך יש שכתב היד נפגם עד כדי כך שהליקוי פגע לא בחלק מוגדר של הנוסח שקל לתאר את גבולותיו, אלא הוא משתרע לסירוגין על פני הנוסח כולו או על פני חלקים גדולים הימנו, כגון שנפגם צִדו של הדף ונחסרו אותיות ומילים מכל שורה ושורה בכתב היד . מקרים כאלה צוינו במילת "למקוטעין" או "לסירוגין" בתוך הסוגריים . יושם לב לכך שמילה הבאה לציין את גבול הטקסט בכתב יד מסוים עשויה להיות שונה במקצת ( בכתיב או כיו"ב ) ממקבילתה בפנים, שכן היא לקוחה מכתב יד המחזיק נוסח השונה לעתים מנוסח הפנים . יש לעיין באפראט גופו במקרה כזה . האותיות הזעירות ע או ד לשמאל ציונו של כתב יד מציינות את מקומו של הטקסט בכתב היד — אם במסגרת ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית