א. הפנים

20 המבוא הושלמו, הושמטו ותוקנו על פי שאר כתבי היד . ההבדלים הקלים שבין כתבי היד אינם אלא מדרכי המעתיקים או משיבושיהם . במקום שהווריאנטים שווי-ערך הם, כתב היד היסודי הוא הקובע, אפילו הוא יחיד בגרסתו . נמצא נוסח הפנים משקף בדרך כלל את גרסת כתב היד היסודי, להוציא העניינים הנזכרים, שבהם תוקנה גרסתו על פי גרסת שאר כתבי היד כולם או קצתם, ולעולם הוער על התיקון בַּפירוש או בחילופי הנוסח . בדרך כלל לא תוקנו שיבושים מסברה בלבד ובלא אסמכתה לפחות מאחד מכתבי היד האחרים . המהדורה שלפנינו איננה אפוא מהדורה אקלקטית אשר לנוסח . כל אחד מן הנוסחים מבוסס בעיקרו על מקור אחד . אך בהיות המהדורה מקבצת בתוכה אסופה של קונטרסים, שאינם ואף פעם לא היו מקשה אחת, הריהי אקלקטית אשר לאסופה עצמה, למבחר הקונטרסים . ובהיותה כך אין הדבֵקוּת במקור אחד מתחייבת מעצמה, וברוב המקרים אף אינה אפשרית . השאיפה להוציא את הטקסט במידת אובייקטיביות מרובה ככל האפשר הייתה מושׂכל ראשון בדרך עבודתי, ועל כן נזהרתי מאוד שלא לשלוח ידי בטקסט בתיקונים מסברה, שהרי אין לדבר סוף . דברים שמתוך בחינת העניין נראו לי כתוספת מאוחרת, לא ראיתי עצמי בן ח...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית