9. שיקולי קדמוּת

12 המבוא החלטיות בענייני הנוסח . יש להיזהר בכך מאוד בתחום הספרות האנונימית של המסורה, קל וחומר בסבך הטקסט כפי שהוא לפנינו . ראינו זאת לא פעם כשבאנו לבחון נוסחים בעבודה זו . 28 ששער י"ז במהדורת דקה"ט, המקביל לקונטרס ל, מחזיק נוסח כמה דוגמאות לכך . כבר הראיתי טוב ומובן, שעה שכתבי היד של קונטרסי המסורה ( שאינם "ספר דקדוקי הטעמים" ) נוסחם מגובב 29 ומחזיקים את הנוסח המשובש כל כתבי היד של הקונטרסים, אף הקדומים שבהם ( כגון ל 5 ומשובש הוא, ל 7 ל 1 ) . משמע, כבר הספיקו אלה להשתבש עוד קודם לזמנם הקדום . גם בשער ב' במהדורת דקה"ט, שהוא קונטרס ג, מתגלה נוסח כתבי היד המזרחיים ( נוסח ג' ) , אף הקדומים ביותר שלו ( ל 7 ל 1 ) , כנוסח 30 ועוד, בקונטרס סד, הוא שער י"א מעובד שחלו בו שינויים רבים עוד קודם לזמנם של כתבי היד . בדקה"ט, מחזיק כ"י ל 1 נוסח קדמון מעובד ומועתק לפרוזה, כלומר הוא עצמו משקף שלב מאוחר 31 של עיבוד . גם בקונטרסים שאינם מדקה"ט לא מעטות הדוגמאות לכך . בפירוש לנוסח ב' של קונטרס יב הראיתי 32 שיסודו בנוסח א' שבכתבי היד הקדומים ( ל 3 ל 5 ל 1 קא ) . אך הרי נוסח שנוסח זה הריהו נוסח מעובד, ב' הו...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית