פתח דבר

יד אוצר קונטרסי המסורה בהקדמה ל"ספר דקדוקי הטעמים" ( תשכ"ז ) כתבתי : לא כל החומר שאספתי הוא עניין למהדורה זו, וחלק נכבד ממנו שמור עמי לכרך הבא, שבו אני מקווה להוציא לאור את פרקי המסורה והדקדוק האנונימיים, מהם בני זמנו של ספר דקדוקי הטעמים ומהם קדומים . והנה בעזרת האל נתמלאה תקוותי וזכיתי לברך על המוגמר . * * * הספריות הגדולות שברחבי העולם העמידו לרשותי תצלומים מכתבי היד של הגניזה השמורים בידן . פירטתי אותן בפרק כתבי היד . מלומדים רבים סייעו לי במהלך שנות העבודה המרובות, וראוי היה להזכירם כאן לתודה ולברכה . בראשם מנחיי ומוריי בעבודת הדוקטור — פרופ' זאב בן-חיים ופרופ' נ"ה טור סיני . עמהם גם חנוך ילון, שעימו הייתי נפגש לשיחה כמעט מידי שבוע, הרב יוסף קאפח, שסייע לי באוסף כתבי היד שלו, פרופ' שלמה כהן מספריית מכון אננברג למדעי היהדות בפילדלפיה, ועוד מלומדים שאני מודה להם מקרב לב על סיועם — רובם נזכרים במבוא של גוף הספר . ראש לכולם ידידי ורעי נשיא האקדמיה ללשון העברית פרופסור משה בר-אשר שעמד לימיני כל השנים בהתמדה ובמסירות . תודה רבה לנורית רייך היקרה והמסורה ששקדה על ההגהות והייתה יד ימיני ב...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית