מפתח המילים

480 | מפ ת ח ו ת אס"ר : נאסר 72 אֲפוּנִים 12 אֲפוּנִין, אֲפוּנִּין 182 אפ"י : יוּפַ, יוֹפַ 10 א פיקומן 100 , 101 אצעדה 331 אצ"ר : נאצר 39 , 40 אר"ב : האריב ( 'ארב' ) 286 ארוך, ארוכה, ארוכים 282 אַרֶ-, אֶרֶ- 167 , 178 ארמי ( תחבולה בחידת הצורה ) 106 , 107 ה ארץ, ארש 211— 114 , 144 אשה 351 אשך 335 את : "שבכלל דבריו את דבריכם" ( פרקי אבות ) 194 אתי מרחיק 138 ב א ( venire ) 437 בא"ר : נתבאר 47 , 48 בג"ר : בָגַר ; בגרוּת 44 , 45 בדוק ומנוסה 138 בה"ל : נתבהל 26 , 32 בּוּלְמוֹס, בּוּלְמוֹס 14 בוֹר, בוּר 165 בוש 335 בז"י : נבזה 422 בָזִּיכִּים, בָזִיכִּים 182 בטן ( 'ווינטרי', ventre ) 428 בַּיְיתוּר 13 בלה 337 בלולה ( avvolto ) 437 במִי, במֵי הדברים אמורים 14 בן הנדיב, הבת נדיב 133 בעד ( 'בגלל' ) 58 ה בעוונות 351 בע"ל : נבעל 72 בְעָלָה, בַעֲלָה 173 בעלין, בעלים 144 בַעֲלַת-, בְעַלַת- 176 בצע 341 בִּצֵּר = בצר 41 , 284 בָּקַע 103 בקע ( spaccare ) 428 בָקָר ( vacca ) 431 בר ( lavoro ) 431 ברוך אתה ה' אמ"ה שלא עשני גוי / שעשני יהודי / שעשיתני ישראל 194 בְרוּקָה 10 בִרְיָה 192 , 418 הַבֵּרְיוֹ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית