מפתח כתבי היד והדפוסים

478 | מפ ת ח ו ת 616 . Paris Bibl . Nat . heb 100 Paris Bibl . Nat . heb . 1130 90 Parma De Rossi 63 89 Parma De Rossi 260 87 Parma De Rossi 814 ( 2738 ) 205 ה ) 1916 ( 968 Parma De Rossi 198 Roth 66 99 , 103 Vatican Rossiana 328 227 Vatican Rossiana 437 194 Vatican ebr . 545 227 אחרים אדלר 2237 ( ספר הקבלה לראב"ד ) 258 אוקספורד 162 4, . Opp . Add ( ספר הקבלה לראב"ד ) 258 אוקספורד בודליאנה נויבאואר . Ms . Can Or . 98 1125 / 2 ( ספר מצוות קטן ) 261 כתב יד המוזיאון הבריטי 27050 A ( דרשות הרב מרדכי דאטו ) 347 פרמה 676 ( ספר מצוות קטן ) 261 פרמה די רוסי 1,117 ( ספר הקבלה לראב"ד ) 258 רומא—קזנטנזה 2829 ( ספר מצוות קטן ) 261 דפוסים משנה אמסטרדם ת"ו 72 , 73 , 194 ה, 210 , 213 ונציה תס"ו 72 , 73 , 210 , 213 ונציה תצ"ז 210 , 251 ליוורנו 144 , 162 , 204 , 210 , 364 ליוורנו תי"ג 250 ליוורנו תקנ"א 214 ליוורנו תרט"ז ( מחזור שד"ל ) 210 , 211 ליוורנו תרכ"ו 214 מנטובה תקל"ז 214 נפולי רנ"ב ( דפוס ראשון ) 190 , 194 ה, 195 ה פיסא תקנ"ז 214 קושטא ת"ד 213 תלמוד באסיליאה של"ח—שמ"א 253 פיזרו ר"ע 253 סידורים ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית