מחקרים

ק י צ ו ר י ם ו ביב ל י וג ר פ י ה | 443 אדוארדס, הבראיזם = M . J . Edwards, “Hebraism, Hellenism and the Gnostic fall” , Studia Patristica 35 ( 2001 ) , pp . 222 – 226 אובולנסקי, הבוגומילים = 1948 D . Obolensky, The Bogomils , Cambridge אידלזון, הגייה = A . Z . Idelsohn, “Die gegenwärtige Aussprache des Hebräischen bei Juden und Samaritanern”, Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums 57 ( N . F . 21 ) ( 1913 ) , pp . 527 – 545, 697 – 721 אייזנשטיין, ויכוחים = י"ד איינזשטיין, אוצר ויכוחים, ירושלים תשכ"ט ( דפוס צילום : ניוארק תרפ"ח ) איש-שלום, סדר = מ' איש-שלום, סדר אליהו רבה וסדר אליהו זוטא, וינה תר"ס אלבו, ספר העקרים = י' אלבו, ספר העקרים, מהדורת י' הוזיק, א—ד, פילאדלפיא תר"ץ אלבק, משנה = משנה, מהדורת ח' אלבק, ניקד ח' ילון, ירושלים ותל אביב תשי"ב אלדר, ד, ה = א' אלדר, "מסורת הקריאה הקדם-אשכנזית, מהותה והיסודות המשותפים לה ולמסורת ספרד" ( עדה ולשון, ד—ה ) , ירושלים תשל"ט אליצור, פסיקתא = ב' אליצור, פסיקתא רבתי : פרקי מבוא, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, ת...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית