5. זוגות מילים

ת רג ו מ י תַּצְל וּל מ ע ב ר י ת ל א י ט ל קי ת י ה ו ד י ת | 437 22 ויצא , המתורגם בסידור פאנומן הפעלים בא , המיתרגם תמיד בפועל venire , 23 בפועל הדרומי jessere ( הצורה הדרומית של הפועל האיטלקי הכללי uscire ) , למשל : שמחים בצאתם וששים בבואם ( מא ע"א, יוצר של שבת ) פ' : אַלֵיגְרִי נְילוֹיֵיסִירְי לוֹרוֹ אַלֵיגְרִי נְילוֹ וְוינִירֵי לוֹרוֹ ( 60 ב ) ישמור צאתנו ובואנו ( קא ע"א, ברכת המזון ) פ' : גְוַורְדַה לוֹיֵיסירֵי נוֹסְטְרוֹ אֵי לוֹ וֵוינִירֵי נוֹסְטְרוֹ ( קא ע"א, ברכת המזון ) . הצירוף אימתה ופחד מתורגם בצירוף האיטלקי tema e pagura , אשר בו המילה הראשונה דומה ל אימתה בשיכול האותיות, והשנייה דומה ל פחד — הן בעיצור הראשון הן בעיצור השני הווילוני ( על פי ההגייה האיטלקית ) : תפל עליהם אימתה ופחד . . . ו פחד אימתה עליהם תפל ( סג ע"א, ברכת הלבנה ) פ' : קַאיַיה סוֹפְרֵי אֵיסי טְימַה אי פַגוּרַה . . . אֵי פַגוּרַה טֵימַה סוֹפְרֵי אֵיסִי קַיַיה ( 85 א— 86 ב ) ייתכן שבמקרה של הצירוף הזה, הנפוץ מאוד, הרצון להיצמד לצליל הביא לידי תרגום שגוי של ביטוי דומה לאימתה ופחד : צנה וסחרה אֲמִתּוֹ לא תיר...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית