3. תרגומי מילות המפתח בתפילות

ת רג ו מ י תַּצְל וּל מ ע ב ר י ת ל א י ט ל קי ת י ה ו ד י ת | 433 המילה גיבור, אחת מתכונות הבורא, מתורגמת תמיד במילה האיטלקית barone , שבה הדמיון מסתמך על הרצף b – r . כך בנוסחה הנפוצה בתפילה : האל הגדול הגבור והנורא ( טו ע"ב, שמונה-עשרה, ובמקומות רבים אחרים ) 17 פ' : לוֹ דֵּית גְּרַאנוֹבָּרוֹנֵי אֵיטְימוּטוֹ ( 26 ב ) בתרגום העממי של התנ"ך לאיטלקית ( ביביה וולגרי ) המילה barone נדירה מאוד ומשמשת ארבע פעמים בלבד : מלכים ב יח, כד, לתרגום המילה פַחַת ( וולגטה : satrapum ) ; אסתר ב, יח, הצירוף "כל שריו ועבדיו" מתורגם i signori e baroni e principi ( וולגטה : principibus et servis ) ; קהלת י, יז, לתרגום המילה שָׂרַיִ ( וולגטה : principes ) ; דניאל ד, לג, לתרגום המילה הארמית הַדָּבְרַי ( וולגטה : optimates ) . ואילו הצירוף "האל הגדול הגבור והנורא", המזדמן כזכור גם בתפילה, מתורגם במקרא Iddio grande e potente e terribile ( דברים י, יז ; נחמיה ט, לב ) . כלומר התצלול ננקט רק בתרגום העברי, ולא בתרגום הנוצרי . גם לתרגום המילה גבורה המתרגם נוקט שם הגזור מן השם barone : גדולה וגבורה ( מ ע"ב, ישתבח ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית