2. מקרים של בחירה מודעת או בלתי מודעת של המתרגם

428 | המ ר כ יב ה ע בר י ייתכן כי דמיון הצליל המקרי יכול להתקיים גם אם עיצורי המילה בסדר שונה . כך, המילה בטן מתורגמת במילה האיטלקית ventre , שבה שונה סדר העיצורים v - t - n , למשל : לעמוסי בטן ( סג ע"א, ברכת הלבנה ) פ' : אַלִי קַארְקִי די וֵוינְטְרֵי ( 86 ב ) כל חדרי בטן ( סח ע"א, וידוי ) פ' : טוּטִי לִי קַמוֹרי דְי לוֹוֵוינְטְרי ( 116 א ) אפשר שלדמיון המקרי בצליל מצטרף גם תצליל ; כך במקרה של תרגום הפועל בָּקַע בפועל האיטלקי spaccare : ובוקע חלוני רקיע ( מ ע"ב, יוצר של שבת ) פ' : אֵי סְפַקַה לִי פִינֵיסְטְרֵי דִי לִי צֵילִי ( 67 ב ) הבקעת לו מים ( קפא ע"ב, הושענות ליום ערבה ) פ' : פוֹסְפַקַטַה פֵיר אֵיסוֹ אַקְוִוי ( 168 ב ) ההר יבקע ( קפג ע"א, הושענות ליום ערבה ) פ' : לוֹ מוֹנְטי אֵי סְפַקאטוֹ ( 176 א ) ודומה עניינם של הפעלים לקק ולחך, המתורגמים leccare : צרופי מגוי בלקקם בידם מים ( קפא ע"ב, הושענות ליום ערבה ) פ' : פוּרְגַטִי דַיֵינְטִי נְילוֹלֵיקַארֵי לוֹרוֹ אַקְוִוי ( 168 א ) לחכה עפר ומים ( קפב ע"א, הושענות ליום ערבה ) פ' : אֵי לְיקַאוַוה לַה פוֹלְוֵוירְי אֵי לַאקְוִוי ( 168 ב ) ב...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית