1. הזדהות מקרית של מילה עברית ומילה איטלקית שוות־משמעות

426 | המ ר כ יב ה ע בר י קרובות מאוד במשמעות מילת הקישור העברית כי ומילת הקישור האיטלקית che , השווה לשי"ן הזיקה או דווקא למילה כי . התרחבות המשמעויות של che che polivalente ( , כלומר che בעלת כמה משמעויות ) היא קו אופייני לאיטלקית 8 בסידור פאנו, כבתרגומים אחרים לאיטלקית יהודית, che המדוברת והדיאלקטלית . 9 האיטלקית באה אוטומטית כנגד כי העברית, למשל : 10 שמונה-עשרה ) וקרנו תרום בישועתך כי לישועתך קוינו כל היום ( טז ע"ב, פ' : אי לפורטיצה סואה אינאלצה נילה סלוויציאוני טואה קְי אלה סאלוויציאוני 11 טואה נואי ספירימו טוטה לדי ( 29 ב ) ת' : והכוח שלו מתרומם בישועה שלו כי לישועה שלו אנו מקווים כל היום המילה כמו מתורגמת במילה האיטלקית come , הזהה לה במשמעות, למשל : מי כמוך ( קפב ע"א, הושענות ליום ערבה ) פ' : קִי אֵי קוֹמְי טִי ( 169 א ) ת' : שהוא כמו אתה המילה נא , הנפוצה ביותר בתפילות, מתורגמת תמיד ( אף היא באופן אוטומטי ) 12 למשל : במילית האיטלקית mo , ממוצא דרומי-מרכזי, אני והוא הושיע נא פ' : אֲנִי אֵי הוּא סַאלְוְויצְי מוֹ ( 165 ב ) גם כנגד מילים בעלות משמעות קונקרטית יותר עשויים לבוא תרגומ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית