פרק יט: הרובד העברי הסמוי: תרגומי תַּצְלוּל מעברית לאיטלקית יהודית