5.2 קיבוץ לציון התנועה u בהברה סגורה בלתי מוטעמת

408 | המ ר כ יב ה ע בר י אפשר להציע שני הסברים חלופיים לניקוד בקיבוץ במקביל לכתיב מלא בווי"ו : ( א ) הקיבוץ מציין הגייה שונה מזו של השורוק ; ( ב ) הקיבוץ מציין את הכפלת העיצור שאחריו . משני טעמים נראה לי שההסבר הראשון עדיף : ( א ) באזורים רבים בצפון איטליה 92 הכפלת העיצורים לא הייתה קיימת בהגייה ( בהתאם למצוי בשפת הדיבור האיטלקית ) ; ( ב ) במחזור קפ , שסימון הקיבוץ בו דומה לזה שבמא"ל, הקיבוץ מתועד אף בהברה הסגורה בשווא נח ; במא"ל הברות אלו אינן מתועדות . 93 ילון מביא הוכחות בעיקרהבדל בהגיית הקיבוץ והשורוק מתועד במסורת אשכנז . 94 ונוטה לראות קשר בין תופעה זו לתופעה דומהמן הפוסקים והמדקדקים האשכנזים 96 95 חוקרים רבים הצביעו על הבדל בין הגיית הקיבוץ להגיית השורוק בתימן . בתימן . 97 אך שבטיאל ( ילון, אמנם מורג לא מצא הבחנה בין שורוק לקיבוץ במסורת תימן, קונטרסים, ב, עמ' 8 ) פסקני מאוד : "ואין הדברים רחוקים ויכול כל מומחה לעניינים שבפונטיקה לבדוק מפי מקורות ראשונים ולעמוד מעצמו על דיוקם של דברים" . שמא ניטשטשה הגייה זו בזמנו של מורג בהשפעת המבטא הישראלי . מכל מקום יש רמזים רבים לקיומו של הבד...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית