5.1.2 תשלום דגש לפני רי"ש

ה מ י ל י ם הע ב ר י ו ת ב פ י ר ו ש ל פ ר ק י א ב ו ת ל א נש ל ל ו י | 403 5 . בשמות חריף , קראים ובשם הארמי ברייתא ( שקיבל אמנם את צורת הרבים העברית ) 70 קַרָאִים ( 10 , 25 ) ; בַרַיְיתוֹת ( 105 , 6 ) . מתועד פתח לפני הרי"ש : חַרִיף ( 97 , 20 ) ; 6 . אך בשם המקראי חָרָשׁ החי"ת קמוצה : "דש חָרָש איז איין צייברר" ( 68 , 1 ) . 71 וּמְעַרְבִין ( בנ , פצ , פי , ב . תמונה דומה מתועדת במחזורי איטליה ה"צפוניים" : קפ , מר ) ; מְקַרְבִין ( מט , קפ , מר ) , וּמְקַרְבַתּוּ ( מט, בנ , מר ) , וּמְקַרְבַתּוֹ ( קפ ) , וּמְקַרְבַן ( מר ) , וּמְקַרְבָן ( קפ ) ; אִירַע ( מט , בנ , מר ) ; עִרַבְתֶּן ( מט , בנ , מר ) , עִרַבְתֵּן ( פצ ) . אבל ; לְבָרֵך ( קפ ) , מְבָרֵ ( מט , פי , מר , רר ) ; מְפָרֵשׁ ( מט , פי , רר ) , מְפָרֵש ( מר ) ; מְצוֹרָע ( בנ , פי , פר ) , מְצוֹרַע ( מט , פצ , קפ , מר , רר ) . ג . התמונה דומה מאוד גם במילונים הגרמניים מן המאה השמונה-עשרה . במילונו של ליטקה מופיע תשלום דגש בפעלים בֵּרַ, פֵּרַשׁובצורה המקראית משרת, אבל 72 אין תשלום דגש בצורות מתרץ, מגרש ; אמנם כך הוא גם בצורה המקר...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית