5.1.1 פתח במקום קמץ בהברה אחרונה סגורה

400 | המ ר כ יב ה ע בר י אף במילים בסיומת -ָן בא עתים פתח עתים קמץ לפני הנו"ן . במילים בניין וקניין 60 בא על פי רוב פתח : בִנְיַין ( 83 , 13 ) ; קִנְיַן ( 115 , 17 ועוד 6 ) , קִנְיַין ( 116 , 4 ; 157 , 21 ) . במילה קרבן מופיע פעמיים פתח ופעמיים קמץ : קָרְבַן ( 14 , 24 , 26 ) , קָרְבָן ( 82 , 25 ; 88 , 23 ) . המילה שלחן מתועדת פעם אחת, במעמד הנסמך ובקמץ : שֻלְחָן הַזָהָב ( 85 , 22 ) . 61 גם בבויישן בא קמץ : בוֹיְישָן ( 33 , 19 ) . 62 במשקל קוֹטָל מתועדות שלוש מילים : אוֹצַר ( 25 , 8 ) בפתח, אך חוֹתָם ( 87 , 17 ) , 63 במילים וכמעט תמיד עוֹלָם, הָעוֹלָם, בְעוֹלָם ( 1 , 23 ועוד יותר מחמישים היקרויות ) . 64 אחרות בא כאמור פתח בהברה אחרונה סגורה בדרך כלל . לעומת זאת, במשקל קָטָל שולט הקמץ : אָדָם ( 48 , 26 ועוד 5 ) ; בָרָד ( 83 , 1 ) ; בָשָר וְחָלָב ( 91 , 19 ) ; דָבָר מִתוֹך דָבָר ( 54 , 22 , 25 ) ; שֻלְחָן הַזָהָב ( 85 , 22 ) ; חָכָם ( 13 , 16 ועוד 46 פעמים ) ; יָשָר ( 105 , 20 ) , וְיָשָר ( 39 , 1 ) ; מָשָל ( 5 , 2 ועוד 7 פעמים ) ; עָנָיו 65 קָטָן ( 78 , 20 ; 79 , 18 ) , הַקָטָן ( 72 , 13...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית