3. מילוני היידיש המערבית מן המאה השמונה־עשרה

396 | המ ר כ יב ה ע בר י 46 ( א ) בין הדוגמות ממילונו של זליג מביא ויינרייך את ממית זיין , ולא במערב . המתועדת גם במא"ל : "ווארן ניט מֵמִית" ( 90 , 10 ) ; ( ב ) בביטוי מֵבִין זײַן משתמשים 47 אך דווקא הביטוי מֵבִין זיין מתועד כמה פעמיםבמקום פאַרשטיין בלשון הסתרים . במא"ל ( 54 , 22 , 24 , 25 ; 75 , 13 , 14 ) . אפשר להרבות בדוגמות כהנה וכהנה, אך 48 המילים העבריות במילונים אלו הן נושא למחקר בפני עצמו . ייתכן שבכמה מקרים המילונים מראים סימני קרבה לאיטליה ( או למה שנחשב לאיטליה במסורות היהודים ) או לספרד שבאמסטרדם . במילונו של פרידריך העי"ן מועתקת פעמיים ב- nozel : n ( עָצֵל ; עמ' 281 ) ; nausse peiress ( עושה פירות ; עמ' 292 ) . כך גם פעם אחת במילונו של ליטקה : biqvoone neousse ( בכוונה עושה ; עמ' 11 ) . זליג ( עמ' 19 ) כותב במפורש על העי"ן שהיא נהגית פעמים gn ופעמים ng , אך בהגיית היהודים היא נשמעת רק אחרי פתח באמצע המילה, למשל : יָדַעְתִּי 49 Ja = dain = ti . מעניין אזכורן של שתי ההגיות החלופיות של העי"ן, gn או ng . נראה שהמסורת היחידה שמתועדים בה שני ציונים אלו של העי"ן זה ליד זה היא מסו...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית