2. פירוש לפרקי אבות לאנשל לוי

392 | המ ר כ יב ה ע בר י 22 המתובלת במילים איטלקיות . לעתים הוכנסו המילים האיטלקיות למערכות תיכונית 23 ולעתים נותרו מילים ומשפטים באיטלקית כמות שהם,נטיותיה של היידיש, 24 סימון זה מעיד לכאורה שהמחבר ער לזרותם שלוהללו מסומנים בטעם זרקא . יסודות אלו, אך עצם השימוש בהם מעיד על פתיחותו לתרבות היהודית האיטלקית המקומית . על "איטלקיותו" של יהודי אשכנזי זה מעידה גם השיטה שבה תארך את כתב היד ( ראו לעיל ) , החודש הלועזי ליד השנה לפרט קטן — שיטה שנפוצה בקרב יהודי איטליה בלבד . חשיבות פירושו של אנשל לוי לחקר המרכיב העברי נובעת מהיותו טקסט רחב היקף ( 134 דפים בכתב היד, המתאימים ל- 174 עמודים במהדורתו של מייטליס ) 25 מאות מילים עבריות נוקדו, רבות מהן שחוּבר, נכתב ונוקד בחלקו בידי אדם אחד . 26 נקרות עשרות פעמים — ויש בהן להעיד כי הניקוד עקיב במידה רבה . שתי הבחנות חשובות נוגעות ליסוד העברי ביידיש ; עמדו עליהן אוריאל ויינרייך ומקס ויינרייך . אוריאל ויינרייך קבע כי יש להבחין הבחנה ספרותית בין טקסטים שהיסודות העבריים בהם ( מרובים ככל שיהיו ) הותכו בתוך היידיש, ובין טקסטים "ביחוד מן המאה השבע-עשרה והשמונה...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית