1. מבוא

390 | המ ר כ יב ה ע בר י דקדוקי ) עוסקים בעיקר בניקוד הסידורים של המאות השש-עשרה והשבע-עשרה ובעדויות המדקדקים האשכנזים, העשויות להוסיף הרבה לידיעותינו בדבר מסורת אשכנז, לרבות מה שהילך במסורות "עממיות" — מסורות שהמדקדקים האלה שואפים לשרש לעתים קרובות . 6 לכאורה מישור הדגיש את חשיבותו של מקור נוסף — המילים העבריות שביידיש . תחום זה נחקר רבות, החל במחקרים המקיפים והמעמיקים של מקס ויינרייך, אוריאל 8 הביבליוגרפיה בסוף מאמרו של כץ 7 וכלה בסקירתו של ולדמן,ויינרייך ובירנבאום, ( פונולוגיה ) וסקירתו של באומגרטן ( מחקר ) והביבליוגרפיה המובאת שם . מחקרים אלו ואחרים עוסקים בעיקר בתפקידו של המרכיב העברי בתוך היידיש, תוך נתינת 9 הדעת להיבטי ההגה והמשמעים, ולהיבטים הנוגעים ללהגים ולסוציולינגוויסטיקה . העיון בצורות מוגבל בדרך כלל לחקר שילובם של המרכיבים השֵׁמיים, הגרמניים, 10 הסלביים והרומאניים בתוך השפה . 11 כמהויות אולם המילים העבריות שביידיש ראויות למחקר מבחינת התצורה העברית 12 על חשיבותו של ניתוח המרכיב העברי לחקר העברית הצביעו העומדות לעצמן . 13 ערכן של המילים העבריות שנכנסו ליידיש הוא בעיקר בכך ש...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית