8. אחרית דבר

388 | המ ר כ יב ה ע בר י ולעתים לשונו של רמ"ד מוסיפה על קווים אלו קווים חדשים, שאף הם שומרים על רוח מסורת איטליה בלשון העברית . אמינות עדותו נתמכת בהתאמה למקורות אחרים במקרים רבים ובשיטתיות פנימית גבוהה . 149 השתלטות צורות ההפסקאביא לדוגמה את תפוצת צורות ההפסק וההקשר : בבניין נפעל ( מעין נִיטָּלָה ) ממשיכה את הנטייה הידועה היטב ממקורות איטלקיים מימי הביניים . קו חדש רואים אנו בהבחנה בין צורות בינוני יחידה הגזורות מבניינים סבילים, שבאות תמיד בצורת ההקשר ( נִפְעֶלֶת, מוּפְעֶלֶת ) ובין צורות בינוני יחידה הגזורות מבניינים פעילים, שבאות תמיד בצורת ההפסק ( פוֹעָלֶת, מַפְעָלֶת ) . קו חדש זה משליט סדר במצב הידוע ממקורות מימי הביניים ( שבהם נפוצות צורות ההפסק של בינוני יחידה ) ואמינות הקו הזה נתמכת בשיטתיותו . ב . הדרשות נכתבו לשם אמירתן בציבור, ומשום כך הן קרובות מאוד לרישום דיבור חי . לשונן הָעֲשירה מאוד במילים ובמשפטים עבריים מאפשרת לנו מחד לברר אילו מילים וביטויים נתקיימו בלשון שומעיו והיו ברורים להם ולא דרשו הסבר . מאידך, דרשות אלו מאפשרות לנו לחקור "אִין וִיווֹ" את דרכי הכניסה של המילים ו...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית