7.12 מקרים נוספים של אינטרפרנציה או חדירה הדדית לשונית

386 | המ ר כ יב ה ע בר י 143 "לוֹדִיפֶינְדֵי דַה לוֹ מַאל מַזָל אֵי דַה אוֹנְיִי מִקְרֵה רַע" ( מגן עליו מפני היהודית : מזל רע ומפני כל מקרה רע ; 95 א 1 ) . ג . נפוצים יחסית בלשונו של רמ"ד ביטויים מעין "לָה מעלה דִי", "לִי מעלות ווֹסְטְרִי", המתועדים גם במקורות אחרים . מקביל להם בעברית האיטלקית הביטוי "הוד מעלתו של", ובאיטלקית כנראה Sua eccelenza ( יושם לב גם למין הנקבה 144 "לַה מַעָלַה דֵיל מִיאוֹסִינְייוֹר רְבִי" ( 125 ב של הביטוי העברי, בהתאם לאיטלקית ) : 5 — 6 , 131 ב 30 — 132 א 1 ) ; "לַה מַעֲלַה דֵיל מִיאוֹסינייוֹר רְבִי [ . . . ] לְ-אַלְטוֹאִינְיֶינְייוֹדֵי ווֹסְטְרִי מַעֲלוֹת [ . . . ] דִינַאנְצִי אַלִי מַעֲלוֹת ווֹסְטְרִי" ( המעלה של אדוני רבי [ . . . ] השכל הגבוה של מעלותיכם [ . . . ] לפני מעלותיכם ; 131 ב 19 — 24 ) . ד . הסבר מילה איטלקית על סמך העברית : "מַה פֵיר מֵי קְוֶיסְטִי סֶיגְרֵיטִי סוֹנּוֹ [ פין סֶיגְרֵיטִי קֵי אֵ'י לָשוֹן דֵי סְגִירָה קֵי אַה מֵי סוֹנוֹאֵיסִי ] סְגוּרִים וּמְסוּגַרִים כִי נָעַר אַנֹכִי מְאִיש" ( אבל בעבורי הסודות < סיגריטי > האלה הם [ אפילו סודות <...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית