7.9 המבנה הפריפרסטי באמצעות הפועל fare

382 | המ ר כ יב ה ע בר י מלחמה : "פֵיר זְכוּת דֵי לוֹתַלְמוּד תוֹרַה קֵי פָארֶימוֹאִידִיאוֹ פַארַ'ה מִלְחַמָה קוֹן אֶיסוֹ שוֹנֵא" ( בזכות תלמוד תורה שנעשה ה' יעשה מלחמה עם השונא הזה ; 128 א 24 — 25 ) . משא ומתן : "מַה לִי אַלְטְרִי דוּאִי תַלְמִידִים אַטֶינְדֵירָאנוֹאַה פַארֵי טְרַא אֶיסִי דוּאִי מַשָא וּמָתָן דֵי תוֹרָה אִין אַלְטְרוֹסוּיֶיטוֹ" ( אבל שני התלמידים האחרים יפנו לעשות ביניהם את המשא ומתן של תורה בנושא אחר ; 4 א 22 — 24 ) . משל : " פָאנוֹ חָכַמִים אוּן מָשַל אִין פִרְקֵי רְבִי אֵלִיעֶזֶר" ( חכמים עושים משל ב [ . . . ] ; 126 א 9 — 10 ) . נסים : "צִי אַה פַאטוֹ אֵי [ צִי ] פַא טוּטוֹדִי טַאנְטִי אֵיט אִינְפִינִיטִי נְסִים נִסְתַרִים" ( לנו עשה ולנו עושה כל הנסים הנסתרים הרבים האלה שאין להם מספר ; 133 א 4 ) . עברות : "לֵי מָאלֵי קוֹמְפַאנְיִיאֵי קֵי פַאנוֹפְרֵיצִיפִיטָארֵי לְ-אוֹמוֹ [ . . . ] נֵיל פָארֵי עַבֵירוֹת " ( החברים הרעים שעושים את בן האדם ליפול [ . . . ] לעשות עברות ; 10 ב 28 ) . עוונות : "לִי עוֹנוֹת קֵי טוּטָוִיאַה פַצֶימוֹ " ( העונות שאנו עושים למרות זאת ; 9 א 5 ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית