7.6 היערכות מינם הדקדוקי של השמות העבריים שנכנסו לאיטלקית