7.3 צירוף שתי מילים או שני ביטויים, עברי ואיטלקי, במשמעויות זהות וקרובות