6.8 צורות מיוחדות

366 | המ ר כ יב ה ע בר י בצירי ( אולי כחלופת השווא ) : "לִי כֹחוֹת שַמָאלִייוֹת [ וְהַטוּמְאָה ] [ . . . ] לי קְוָואלֵי כוֹחוֹת שֵמַאלִייוֹת וְהַטוּמְאָה קי סוֹנּוֹ [ . . . ] רֵיטוֹרֵי אֵי גוֹוֵירְנַטוֹרֵי דֵי לִי אוּמוֹת הַעוֹלָם אֵי מַאסִימוֹ קְוֶילוֹדֵי עַמָלֵק הַרַשָע [ . . . ] לַהִמֶרְכָבַה קוֹן קְוַואטְרוֹרַאשִים דֵי לִי כֹחוֹת שַמַאלִייוֹת " ( הכוחות השמאליים [ והטומאה ] [ . . . ] אשר אלו כוחות שמאליים והטומאה אשר הם [ . . . ] המנהלים והשולטים של אומות העולם ובעיקר הוא שהוא של עמלק הרשע [ . . . ] המרכבה בעלת ארבעת הראשים של הכוחות השמאליים ; 129 א 6 — 11 ) . הצירוף "כֹחוֹת שַמַאלִייוֹת" מסמן כאן את כוחות הרשע, ועל ההגייה השפיע כנראה השם סַמָּאֵל . ו . התואר דברי ( כמאפיין של אחד מסוגי המצוות ) מנוקד בדל"ת פתוחה ובי"ת צרויה ( הצירי משקף כנראה שווא נע ) : "לִי מִצְווֹת מַעֲשִייוֹת [ . . . ] לִי מִצְווֹת מַחְשָבִייוֹת אֵי דַבֵרִייוֹת " ( 97 א 3 ) . הניקוד משקף את שמירתה של צורת היסוד הפועלית או חילוף צירי / שווא . ז . "לַה דוֹנָה אַיַילוֹנִית " ( 99 ב 11 ) — לא מצאתי את הניקוד של מ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית