6.1 נפרד במקום נסמך ונסמך במקום נפרד

ה מ ר כ י ב ה ע ב ר י ב ד ר ש ו ת ה א י ט ל ק י ו ת ש ל ר ' מ ר ד כ י ד א ט ו | 359 55 "עָרֵל עָרְלַת בַשַר" 1 . 1 . 6 נפרד במקום נסמך : "כִי כָבוֹד אֱלֹהִים הַסְתֵר דָבַר" ( 5 א 8 ) ; ( 16 ב 13 — 14 ) ; "עָרֵל לֵב" ( שם 15 ) ; "רַפֵי יָדָיִם" ( 134 א 5 ) ; "רְפֵי יָדָיִם" ( 128 א 23 ) ; 56 "כַפוּי טוֹבָה" ( 134 ב 1 ) ; "כָפוּי טוֹבָה" ( 126 ב 24 ) . 2 . 1 . 6 נסמך במקום נפרד : המילה שָׂכָר בצורת נפרד במעמד נפרד מופיעה שלוש 57 אך פעמיים מופיעהפעמים בצירוף "שאין נוטלין שכר אלא על ידי המעשה" . 58 ביתר המעמדות, שש פעמים מופיעה צורתצורת הנסמך ( שְׂכַר ) גם בביטוי זה . 59 ופעם אחת צורת הנפרד : "אֶי פֵירְא'וֹמֶירִיטַה שָכַר" ( 18 ב 6 ) , כמה שורות הנסמך 60 אחרי "נוטל שָׂכָר" ובמשמעות כמעט זהה . שְׂכר בשווא מתועד בעברית שביידיש, 61 "שְכַר הרבה" בשווא, המתועד בלשונו של רמ"ד,כולל היידיש בצפון איטליה . 62 מתועד גם במחזורי איטליה מימי הביניים . המילה כנפות בביטוי "ד' כנפות" מתועדת בכל מסורות ישראל בכ"ף פתוחה ונו"ן שוואה, ורק בצורה זו היא נמצאת במקרא . כך מנקד בדרך כלל גם רמ"ד : "ד' כַנְפוֹת" ( 96...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית