פרק טז: החדירה ההדדית של יסודות לשוניים עבריים ואיטלקיים בטקסטים כתובים של יהודי איטליה

330 | המ ר כ יב ה ע בר י כמה תרגומים אפשריים לאיטלקית בהתאם למגוון הוראות השורש ( לפני כל אחד מן התרגומים האלה עומדות האותיות ל"א, לשון אחר ) , כך למשל בשורש אג"ם : אגם פנטנו ובע' כן כמו על יאוריהם ועל אגמיהם פי' מקום המים [ וארא ] ל"א אמו כמו התשים אגמון באפו' ופר"ש כלי נעשה כמחט כפוף וצדין בו דגים' [ איוב ] ל"א פיוילי ובער' < > כמו כפה ואגמון ופר"ד כפה היא החזקה אגמון היא החלושה' [ ישעיה ] ל"א רוקא ובע' אגא כמו האגמים שרפו באש ופר"ד ל' מבצר שכן קורין לערי מבצר אגא' [ ירמיה ] ל"א וישקופו כמו שפר"ש כפה ואגמון ל' הגמון בל' רז"ל וכן פר"ד בל"ע כפה פרינציפי [ ישעיה ] השורש אג"ם תורגם פנטנו ( fantano ) 'אגם', אמו ( amo ) 'קרס לתפיסת דגים', פיוילי ( fievole ) 'חלש', וישקופו ( vescovo ) 'הגמון' . לאורך כל המילון, המילה הראשונה הבאה אחרי השורש והמילים הבאות אחרי הקיצור ל"א ( לשון אחר ) הן התרגום האיטלקי . המבנה הזה עקיב מאוד ושיטתי גם מבחינה גרָפית, כלומר האותיות ל"א מתחילות תמיד שורה חדשה, כבדוגמה שהובאה . התרגום המוצע ב"מקרי דרדקי" הוא תרגום לאיטלקית יהודית, כמוכח מכל המקרים שמובאות בהם מילי...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית