1. רבי

320 | המ ר כ יב ה ע בר י רִ' זירא ( בבלי, נידה עג ע"א ) , רִ' אלעזר, רִ' חנינא ( ברכות א ה ) ; יתר ההיקרויות בדרך כלל בשווא ( והמיעוט בקמץ ) . במחזור מקסטלפרנקו ( קפ ) שולט הניקוד בחיריק ( ליד דוגמות בודדות בשווא ) , לדוגמה : רִ', רִבִּי, וְרִי' ( שבת ב ) , בְּרִ', וּרִ', וּרְ' ( שלוש פעמים ) , רִ' ( שלוש פעמים ; הגדה של פסח ) , 'רִ' מאיזה מקום אתה' ( אבות ו ט ) . בשלושה מחזורים, אס 2 , פש 2 , פס 1 , מופיע גם הניקוד ה"נורמטיבי" ברי"ש פתוחה ( צורה אחת בכל אחד מהם ; יתר ההיקרויות בשווא ) . מתברר אפוא כי הניקוד ששלט בימי הביניים באיטליה היה הניקוד בשווא, אך לביצועו של שווא זה היו כמה גוונים . מתוך הנתונים במחזורים עולה שהגוון העיקרי היה u / o קצרה, המובע בחטף-קמץ, בקמץ ובשורוק . ניקודים אלו באים ליד הניקוד בשווא, ובכך הם רומזים לאופן הגייתו . הופעתם של חטף-קמץ וקמץ ( והיעדר הניקודים בפתח ) מלמדים על איכותו של הקמץ כאן, האמור להיות קמץ קטן ( כלומר תנועת o ) . לעומת זאת, הניקוד בחיריק מתועד בשני מחזורים, ורק באחד מהם, במחזור קפ , הוא שולט . הימצאות הניקוד הזה במחזור קפ איננה מקרית, שכן מרוב...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית