4.4 המרכיב האיטלקי באוצר המילים

ת רג ו מ ו ה ע ב רי ש ל ס פ ר ר פ ו א ת ה ס וס י ם ל י ו רד נ ו ס ר ו פ ו ס | 311 Est quidem et alia forma quae ad medium morsum vulgariter nuncupatur eo quod medium habet morsum extransverso ואמנם יש צורה אחרת מרסן שהוא נקרא בלשון המוני "אמיזו מורסו" ולקח לו שם מהפעלה בעבור שיש לו חצי מורסו מאלכסון ( דף 40 א ) כאן בתרגום העברי באה הצורה הדיאלקטלית : ammezzo morso ( או amezzu mursu ) , ואילו בטקסט הלטיני באה הצורה הלטינית ה"משוחזרת", בשמירה על הקידומות, על סיומות היחסה ועל הפונולוגיה הלטינית : ad medium morsum . לעתים המונח הלועזי משלים את התרגום העברי ונוסף לו כהסבר : equitator faciat ipsum per magissias, vel arata campestria moderate troctare שהרוכב יפסיעהו בפסיעה ( גדולה ) גבוהה הנקראת טרוטארי בשדות בלתי נעבדים ( דף 38 ב ) אף במקרה זה כנגד הצורה הלטינית troctare בטקסט המקורי מופיעה הצורה האיטלקית trottare בתרגום . לפעמים המבנה הפוך : אחרי הגלוסה הדיאלקטלית מופיע הסבר בעברית לגלוסה זו : et hic vermis vulgariter dicitur volativus וזה התולע יקרא בלשון לעז ווֹלַאטִילֵי ר"ל מעופף ( דף 46...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית