2. קווים האופייניים לעברית המשוערבת

302 | הצ נז ו ר ה , ה נ צ ר ו ת ו ה ת רגו ם ל עב ר י ת Troctare dixi saepius per arata ואמנם אמרתי להפסיע את הסוס בפסיעת הטרוטו פעמים רבות בשדות החרושים ( דף 39 א ) אולם ייתכן כי במקרה זה עומדת בבסיס התופעה דווקא השפעת הלטינית, שכן ברוב המקרים המילה אמנם מתרגמת את המילה הלטינית vero , מקבילתה המילולית . למשל : Unum vero non est oblivioni tradendum ואמנם אין ראוי לעזוב דבר אחד והוא שיאכל הסוס כך ( דף 36 ב ) si vero os molle ita et tenerum אמנם אם היה לו כבר פה רך ורטוב ( דף 40 ב ) auriculas vero parvas ואמנם האזנים קטנות ( דף 41 א ) Minuit vero quum nascitur habens oculum vel auriculam, aut nares aliis parviores ואמנם הוא מחסר כשהוא נולד עם עין או אוזן או הנחירים האחת קטנה מן האחרת ( דף 42 א ) praeterea vero mane et sero intantum quotidie agitentur ואמנם אחר כן ינוענעו כל כך בבקר ובערב תמיד ( 44 א ) Si vero vulnus sit in pectore ואמנם אם תהיה המכה בחזה ( דף 45 א ) המילה אמנם באה בתרגום גם כנגד המונח verumtamen , שאף הוא עומד בהקבלה מילולית למילה אמנם : Equitator verumtamen , postquam eq...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית