1. מבוא

ת רג ו מ ו ה ע ב רי ש ל ס פ ר ר פ ו א ת ה ס וס י ם ל י ו רד נ ו ס ר ו פ ו ס | 297 155 כתבי יד, בהם 47 כתבי יד בלטינית, 88 בדיאלקטים איטלקיים לגוניהם, כתב יד אחד בגליציאנית, אחד באוקסיטנית, שניים בקטלנית, שבעה בצרפתית, שישה בגרמנית ואחד בעברית — ) 2007 . Oxford, Bodleian Uri 440 ( Nb . כמו כן לספר שלוש-עשרה מהדורות דפוס . 3 בעקבות שטיינשניידר הזכירו אתאת כתב היד בעברית הביא שטיינשניידר . 4 התרגום הזה כתב היד כמה חוקרים שעסקו בספרו של רופוס, אך הם לא דנו בו . יכול לסייע בחקר העברית של ימי הביניים משתי בחינות עיקריות : ראשית, זה הטקסט העברי הראשון העוסק בווטרינריה, ועל כן הוא עשוי לעניין את המחקר מצד המונחים הכלולים בו . שנית, קיומו של מקור לטיני מאפשר, כבפרק הקודם, לחקור את השפעת הלטינית ( והאיטלקית ) על העברית . כתב היד העברי, שמחברו אינו ידוע, נכתב לפי קביעתו של פרופ' מלאכי בית- 5 הנתונים האלה — יחד אריה בין השנים 1430 ו- 1470 באיטליה, בכתיבה ספרדית . עם הלעזים שבכתב היד ( ראו להלן ) — רומזים לחיבורו בדרום איטליה . החיבור תופס את כל 110 הדפים של כתב היד, ומתרגם במלואו את המקור הלטיני ....  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית