פרק יד: תרגומו העברי של ספר רפואת הסוסים ליורדנוס רופוס