2.4 תופעה בנטיית השם: צורת הרבים של שמות בסיומת ־ות