פרק יג: קווי לשון בתרגום הבשורות ליוחנן בטיסטה יונה