6.2 משחק המילים במגילת אחימעץ

272 | הצ נז ו ר ה , ה נ צ ר ו ת ו ה ת רגו ם ל עב ר י ת שהתחלתו אלה וכחש ורצח ונחש / וכגע בזכו קדמונים החליף רבנים / וג ר מ ו ח מ נ י ם ח י ל ף ה מ י ני ם / כשהשלים התפילה שאלוהו בשאילה / מי היה פה המחבב שהחכמים כל כך חיבב / ומי היה פה הקדושה שכך עשה תפילה 138 בקדושה / שאהב ועילה הרבנים וריחק ותיעב המינים . במקום אחר במגילת אחימעץ המילה חמן כתובה בה"א : קם עובד המן . להשחית עם לא אלמן . מלך ושמו בסילי . עמד לעקם שבילי . למחות שם ושארית . פליטת ישראל להכרית . להטות מתורה ולהטעותם 139 בדת יאושה . בקטע הראשון המילה המינים מתחרזת עם המילה חמנים . בדרך כלל החרוז אצל אחימעץ כולל שתי תנועות, ומכאן רמז להגיית המ"ם בתנועת a . בקטע השני המילה חמן הופכת למילה מן ( = מין / מאן ? ) בה"א הידיעה, ובכך ניתן לחזק גם את החילוף בקטע הראשון בין חמנים ( = המנים ) ל המינים ( אף הם = המנים ) . הכול בגדר משחקי מילים שראינו דוגמות רבות להם בפרקים הקודמים בתקופות שונות של התפתחות העברית באיטליה . בקטע השני הכוונה לבסיליוס הראשון, הקיסר הביזנטי שניסה לכפות על היהודים להתנצר בכוח, גם בדרום איטליה, שאותה ניסה להחזי...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית