6. רמזים לקיום הצורה "מנין"/"מניין" במקורות קדומים (להגיית המ"ם בתנועת a)