5.2 פירושו של אברהם בן יהודה ליב סרוואל

266 | הצ נז ו ר ה , ה נ צ ר ו ת ו ה ת רגו ם ל עב ר י ת ברוך חונן הדעת לומר ששני עולמות יש עה"ז ועה"ב להוציא מלב המאנים שכופרים בתחיית המתים" . בפירושו למעמד ליום שישי הוא מסביר במפורש את מוצא המילה, בהביאו את פירושו של אליהו בחור ( בשינוי קל אך משמעותי מאוד לענייננו : אצל אליהו 107 בחור "ועל שמו נקראים [ . . . ] מינין", אצל סרוואל "ועל שמו נקראים [ . . . ] מאנין" ) : "ושֶׁלֹא יִהְיוּ הַמַּאֲנִין אוֹמְרִים הַרְבֶּה רְשׁוּיוֹת בַּשָּׁמַיִם" ( מעמד ליום שישי, סנהדרין ד ה ) . פירוש : "ושלא יהו המאנין אומרים כתב הרמב"ם סוף פ' זה ו מינים הם היוצאים מכלל דת כל אומה ואומה וכבר בארנו במה שהקדמנו שזה השם אינו נופל אלא על צדוקים ובייתוסי' בלבד עכ"ל . וכתב בעל התשבי ותמה אני על דברי הרמב"ם כי נמצא בספרי היונים שהיה אדם שמו מאני ולא היה בעל דת ועל שמו נקראי' כל הנמשכים אחריו מאנין כמו אפיקורוס נקראו אפיקורוסים עכ"ל" . החל מדפוס זה הצורה מאנין היא הצורה היחידה בדפוסי סדר המעמדות עד שנת ת"ח ( 1648 ) . ציינו כבר שהחל מן העשור החמישי של המאה השבע-עשרה ניכרים סימני היחלשות הצנזורה בנוגע למילים מינים , מ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית