5.1 הנתונים בדפוסי סדר המעמדות

264 | הצ נז ו ר ה , ה נ צ ר ו ת ו ה ת רגו ם ל עב ר י ת ואלו הנתונים בדפוסים : סנהדרין לחסנהדרין ד ה ברכות ט ה המיניםהמיניםהמינין ד"ו שכ"ד [ המילה הושמטה ] [ המילה הושמטה ] המינין ד"ו של"א הלציםהלציםהמינין ד"ו של"ד הַלֵּצִיםהַלֵּצִיםהַמַּתְעִי' ד"ו שמ"ז הַלֵּיצִיםהַלֵּיצִיםהַמַּאֲנִין ד"ו שנ"א [ רווח במקום המילה ] [ רווח במקום המילה ] המינין ד"ו שנ"ח ד"ו שס"ו הַמַּאֲנִיןהַמַּאֲנִיןהַמַּאֲנִין ד"ו שע"ז המאניןהמאניןהמאנין ד"מ שע"ב [ בלא ניקוד ] דו"ר ת"ח ד"ו תע"ח ד"ו תפ"א הַמַּאֲנִיןהַמַּאֲנִיןהַמִּינִין ד"ו תע"ח [ כחלק בסידור ] ד"ו תצ"א ד"ו תק"ד ד"ו תק"מ ד"פ תקנ"ה המיניןהמיניןהמינין המיניםהמיניםהמינין דו"ל תרמ"ז ואלו הנתונים בדפוסי אמשטרדם : סנהדרין לחסנהדרין ד ה ברכות ט ה דפוס אמשטרדם שצ"ה תע"ג תע"ז הַמַּאֲנִיןהַמַּאֲנִיןהַמַּאֲנִין [ המילה הושמטה ] [ המילה הושמטה ] הַמַּאֲנִיןת' — ת"ה ? הַמַּאֲנִיןהַמַּאֲנִיןהַמִּינִיןתע"ו הַמִּאֲנִיןהַמִּאֲנִיןהַמִּינִיןת"ק  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית