1. הרקע ההיסטורי: יחס הנוצרים למילה "מינים" ותגובות היהודים